Leasing.

Czym w ogóle jest leasing? To pytanie zadaje sobie niejedna osoba, myśląc o rozwoju swojego przedsiębiorstwa, czy nawet o zmniejszeniu kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Leasing jest formą finansowania, która pomaga w rozwoju firmy, jednocześnie zachowując płynność finansową. Najwięcej zainteresowania skupiają na sobie pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. Jednak przedsiębiorcy sięgają również często po maszyny i inne urządzenia.

Na czym polega leasing?

Tak, jak wspominaliśmy powyżej, leasing jest formą finansowania.

Polega na przekazaniu w użytkowanie przez leasingodawcę określonego przedmiotu umowy na rzecz leasingobiorcy. W zamian za to, leasingobiorca deklaruje się do uiszczania ustalonych, miesięcznych opłat ratalnych. Na koniec umowy leasingowej,można skorzystać z wykupu lub z niego zrezygnować. Wszystko zależy od Ciebie.

Rodzaje leasingu.

– Leasing operacyjny

Jest najpopularniejszym rodzajem leasingu.

Przez cały okres trwania umowy, leasingodawca pozostaje właścicielem użytkowanego przedmiotu. Dopiero w przypadku wykupu, własność przechodzi na leasingobiorcę.

W tym przypadku, okres umowy nie może być krótszy, niż 40% umownego okresu amortyzacji. Suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego, natomiast umowa jest zawierana na czas określony.

Korzyściami płynącymi z leasingu operacyjnego jest możliwość wliczenia w koszty przychodów – opłatę wstępną, całą ratę (część odsetkową i część kapitałową), wyjątkiem są samochody osobowe. Leasing traktowany jest tutaj jako świadczenie usług, a więc podatek vat doliczany jest do każdej raty, co za tym idzie na ten rodzaj często decydują się przedsiębiorcy będący podatnikami vat.

– Leasing finansowy.

Jest on najczęściej wybierany przez sektor medyczny, prawny, kosmetyczny.

W tym przypadku, to  leasingobiorca zobowiązuje się do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po uiszczeniu ostatniej raty leasingowej i po przeniesieniu praw

własności, staje się on właścicielem użytkowanego przedmiotu bez konieczności dokonywania wykupu.

Ten rodzaj leasingu, taktowny jest  jako dostawa towarów, podatek vat  należy uregulować w całości, z góry. Aby móc skorzystać z leasingu finansowego, umowa musi być zawarta na czas określony i posiadać zapis, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Suma opłat netto musi być równa co najmniej wartości początkowej finansowanego przedmiotu.

– Leasing zwrotny.

Jest to zupełnie inna forma leasingu, niż powyższe. W tej sytuacji, przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej środek trwały (np. maszynę specjalistyczną), aby następnie wziąć ją w leasing. Dzięki temu otrzymuje gotówkę ze sprzedaży, a następnie korzysta ze środka trwałego na podstawie umowy leasingowej, która może być zawarta w formie leasingu finansowego lub operacyjnego.