Loader

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

W Polsce, system obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest tak skonstruowany, że mówiąc najprościej wprost ubezpieczony obowiązkowo powinien być każdy samochód, a nie kierowca. Nie ma znaczenia ile samochodów posiadasz, każdy powinien mieć osobną polisę ubezpieczeniową OC. Tym samym, co też jest absurdem, kierowcy nie mają obowiązku ubezpieczania się – zdrowia, życia, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W innych krajach sprawa z obowiązkowymi ubezpieczeniami wygląda różnie, co kraj to obyczaj, ale w zdecydowanej większości obowiązują przepisy, które narzucają obowiązkowe ubezpieczenie kierowcy, a nie pojazdu. Jeżeli kierowca jest ubezpieczony, ma ważną, opłaconą ochronę ubezpieczeniową, to nie ma znaczenia czy prowadzi swój czy pożyczony samochód, polisa odpowiedzialności cywilnej za szkody w ruchu komunikacyjnym po prostu działa. Działa nawet wtedy gdy ten sam kierowca spowodowałby wypadek np. hulajnogą, nie ma znaczenia co prowadził – byle by tylko był to pojazd dopuszczony do ruchu.
Dlaczego warto pamiętać o ubezpieczeniu samochodu?
Pierwszy argument jest taki, że jest to obowiązkowe. Każdy samochód, już w dniu kiedy zostaje zarejestrowany powinien być ubezpieczony. ( na dany numer rejestracyjny, powinna być wystawiona polisa OC – komunikacja). Co więcej bardzo łatwo można to sprawdzić. 
Drugi argument niezmiernie ważny to – brak polisy OC naraża Cię na niebotyczne konsekwencje prawne i finansowe.
Sam brak polisy jest obarczony ryzykiem nałożenia kary, a system UFG ( Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) coraz skuteczniej wyłapuje nieubezpieczone samochody. (System karania i wysokość stawek pokazujemy w dalszej części materiału).
Trzeci argument – brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, to ogromne ryzyko prawno finansowe, które w momencie spowodowania wypadku w pełni egzekwowane jest z majątku sprawcy. 
Ważne jest uświadomienie sobie co się dzieje w momencie jeżeli spowodujesz wypadek. A bardziej zasadne jest pytanie co się dzieje, jakie konsekwencje ponosi kierowca, który spowodowuje wypadek, a nie jest posiadaczem ważnej polisy OC lub mówiąc wprost co się dzieje jeżeli kierowca spowoduje wypadek nie swoim samochodem i samochód nie jest ubezpieczony? – brak ważnej polisy OC?

Jakie są kary za nie posiadanie polisy OC?Czym grozi nie posiadanie ważnej polisy OC?Posiadacze aut bez ważnej polisy OC muszą mieć świadomość, że grożą im wysokie grzywny, z których maksymalna równa jest  dwukrotności płacy minimalnej.

 • W przypadku zarejestrowanego na terenie Polski samochodu, który nie jest ubezpieczony krócej niż trzy dni, kara za brak polisy wyniesie 20% maksymalnej grzywny.
 • W przypadku okresu bez ubezpieczenia od 4 do 14 dni, możliwa kara wyniesie 50% dwukrotności pensji minimalnej.

Ile wynosi płaca minimalna?
Co roku rząd podnosi wysokość płacy minimalnej. Więc mówiąc wprost jest coraz drożej Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wynosiła 2 250 złotych. Dla kierowców oznacza to wysokość grzywny:

 • Minimalnie 900 zł,
 • Maksymalnie 4 500 zł.

W porównaniu do poziomu płac z roku 2018, w 2019 roku najwyższa kara za brak ważnego OC wzrasta o 7 punktów procentowych. W 2020 i w kolejnych latach minimalna płaca zapewne również wzrośnie więc w myśl za tym wysokość kar również będą wyższe.

Czy można uniknąć kary za brak ważnego OC?
Część kierowców, którzy wierzą w nieskończoną opaczność wszechświata mają nadzieję, że nie zostaną złapani za kierownicą bez ważnych dokumentów albo, że takie historie zdarzają się wszytkim tylko nie im. Fantazja nie zna granic, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w swojej bazie niemalże automatycznie wykrywa posiadaczy samochodów bez polisy OC. wysyła listownie wezwanie do zapłaty i skutecznie egzekwuje należności. System wykrywa nieubezpieczonych na podstawie ogólnopolskiej bazy ubezpieczeń komunikacyjnych.
Czy istnieje możliwość odwołania się od kary – jakie są realne szanse?
W zasadzie jest możliwość tylko gdy kara została bezpodstawnie przyznana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a obecna umowa OC została zawarta zgodnie z przepisami prawnymi.Należy wtedy  przedstawić kontrolerowi dokumenty poświadczające fakt ubezpieczenia OC. Jeśli posiadacza samochodu nie dotyczy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, należy go szczegółowo udokumentować.

W jakich przypadkach najczęściej narażeni jesteśmy na karę z UFG?
Najczęstsze przewinienie jest bardzo prozaiczne i naiwne. Kierowcy bardzo często szukają oszczędności na wszystkim. Nie przedłużają swoich polis komunikacyjnych, uważając to za  najlepszą formę oszczędności.
Warto wiedzieć że UFG ma niemalże zintegrowany system z towarzystwami ubezpieczeniowymi i niemalże w czasie rzeczywistym polisy wystawione u niektórych ubezpieczycieli pojawiają się w bazach weryfikacyjnych UFG.
Warto mieć na uwadze, że w przypadku gdy kierowca, który nie ma wykupionej polisy na dany samochód, a spowoduje tym samochodem wypadek komunikacyjny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci poszkodowanym świadczenie, ale docelowo jednak to sprawca wypadku będzie musiał zwrócić jej wysokość urzędowi, a suma ubezpieczeń OC na zdarzeniu wynosi ponad 5 mln euro. Nie posiadanie polisy OC to świadome narażanie się na bardzo duże problemy finansowe. 

Opłaty karneBez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 4500 zł 6750 zł 750 zł 230 zł
50% 2250 zł 3380 zł 380 zł
20% 900 zł 1350 zł 150 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!Osoba, która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC – zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie – powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.Podstawy do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.
Wpłat z tytułu opłat karnych za brak OC należy dokonywać:

 • w przypadku otrzymania wezwania – na wskazany, indywidualny numer rachunku,
 • w pozostałych przypadkach – korzystając z poniższego numeru rachunku bankowego: ….

wpisując w tytule numer sprawy w UFG lub „pojazd marki … nr rej. …. , opłata za rok …
Przydatny link:  www.ufg.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top
Call Now ButtonZadzwoń teraz